Αίτηση εγγραφής νέου μέλους

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την αίτηση εγγραφής.  Παρακαλούμε να τη συμπληρώσετε και να μας τη στείλετε στο email info@ttci.gr.

Κατεβάστε το αρχείο pdf
Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Βιοτεχνών Ειδών Ένδυσης Θεσσαλίας.

    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

    ΕΤΑΙΡΕΙΑ

    ΕΔΡΑ

    Έλαβα γνώση του Καταστατικού και παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτηση Εγγραφής Μέλους - Καταθέτω δε όλα τα απαραίτητα για την εγγραφή μας δικαιολογητικά

    (Συνημμένα: Ο.Ε. & Ε.Ε: Καταστατικό / Α.Ε. & Ε.Π.Ε.: 1. ΦΕΚ, 2. Καταστατικό, 3. Αντίγραφο πρακτικού Γ.Σ. εταίρων ή Γ.Σ)