ο συνδεσμος

Από το 1976, στόχος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, είναι να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες στις Θεσσαλικές επιχειρήσεις του κλάδου  ετοίμων ενδυμάτων, της κλωστουφαντουργίας και των συναφών επαγγελμάτων καθώς και να υποστηρίζει  και προωθεί τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα στην ελλάδα και το εξωτερικό.

Από τότε (και όλα αυτά τα χρόνια) ο Σύνδεσμος αναλαμβάνει δράση σχετικά με τα ακόλουθα:

  • Εκπροσωπεί  τα μέλη του  στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  • Συμμετέχει σε συνέδρια, συναντήσεις, εκθέσεις και εμπορικές εκδηλώσεις.
  • Αναλλαμβάνει πρωτοβουλίες, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις, πραγματοποιεί έρευνες, μελέτες και συμμετέχει σε εθνικά και διακρατικά προγράμματα καισχέδια που αφορούν τον τομέα.
  • Προσφέρει τεχνική βοήθεια και εξειδικευμένη κλαδική πληροφόρηση σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  • Aναπτύσει σταθερή συνεργασία (συμβουλευτική και ενημερωτική) με με τις Περιφερειακές Κρατικές Δομές και την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο ΣΒΕΕΘ αποτελεί τον  περιφερειακό εκπρόσωπο για την Θεσσαλία, του Εθνικού Κλαδικού Επιχειρηματικού Φορέα (ΣΕΠΕΕ) και υποστηρίζει το έργο του.

Επιπλέον, διαθέτει πολύτιμη εμπειρία σε ζητήματα που αφορούν τοπικό κλάδο παραγωγής  έτοιμων ενδυμάτων, ειδικά σε θέματα υπεργολαβίας ετοίμου ενδύματος.

Επίσης, αποτελεί για την Θεσσαλία κόμβο του Εθνικού Τομεακού Δικτύου για πληροφορίες (greekfashion.gr) σχετικά με ποικίλα και εξειδικευμένα κλαδικά θέματα  που είναι κρίσιμα για την αναδιάρθρωσή του Τομέα.

Για την υποστηριξη του έργου του ο ΣΒΕΕΘ

  • Συνεργάζεται με εξειδικευμένους στη κλωστουφαντουργία και την ένδυση συμβούλους.
  • Διαθέτει πλήρη υλικοτεχνική υποστήριξη και υποδομή , εξοπλισμένη αίθουσα συνεδριάσεων και  σύγχρονες υποδομές δικτύων και επικοινωνιών.

Ο Σύνδεσμος στεγάζεται  επι της οδού Γρηγοροπούλου 1, στην Λάρισα. (Γρηγοροπούλου 1 Αμπελόκηποι Παραπλεύρως ΚΤΕΛ, 41447 Λαρισα, Τηλ 2410250631, www.ttci.gr, e-mail: info@ttci.gr)

 

διοικητικο συμβουλιο

Ο Σύλλογος διοικείται από ένα εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο επτά μελών με τριετή θητεία.

Διοικητικό Συμβούλιο ΣΒΕΕΘ, 1.2017 – 1.2020
Σβώλος Παναγιώτης, ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Πρόεδρος
Δημοβέλης Δημήτριος, FROXY, Α’ Αντιπρόεδρος
Τζιμόπουλος Αθανάσιος, CAVALLO, Οικονομικός Επόπτης
Γερογιάννης Νικόλαος, ELVIET, Γεν. Γραμματέας
Καλλέργης Γεώργιος,PETTIT AMOUR, Μέλος
Γκαρσίδης Κων/νος, TERGA, Μέλος
Μέρας Ευθύμιος,  Μέλος
Γιάννης Κολοβός, Γενικός Διευθυντής ΣΒΕΕ