Επωνυμία Διακριτικός Τίτλος Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΝΩΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ Cavallo Italian Style ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Δραστηριότητα
Κατασκευή & Εμπορία Ενδυμάτων
Διεύθυνση Φαρσάλων 185, Κούμα 10, Κύπρου 80
T.K. 41335, 41222, 41222
Πόλη Λάρισα
Τηλέφωνο +30 2410 663131, +30 2410 255965, +30 2410 252900
Fax +30 2410 663151
Email info@cavallo.gr
Website http://www.cavallo.gr
Social Media