Επωνυμία Διακριτικός Τίτλος Υπεύθυνος
ΧΡΗΣΤΟΣ Β ΝΑΡΗΣ UNIPOL ΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Δραστηριότητα
Βιοτεχνία ετοίμων ενδυμάτων
Διεύθυνση Αιτωλικού 2
T.K. 41336
Πόλη Λάρισα
Τηλέφωνο 2410571765
Fax 2410571765
Email christosnaris@hotmail.com